Mediació

Què és la mediació?

Quan parlem de conflictes moltes vegades els associem a aspectes negatius que la mateixa vida comporta.

La mediació contribueix a canviar situacions que en principi són negatives en positives.

Ajudar a la persones en conflicte, implica ajudar-nos també a nosaltres mateixos. És una opció que demostra maduresa i responsabilitat vers els altres i a més contribueix al conreu de la pau en el nostre entorn.

Educar per a la pau significa aprendre a construir positivament a partir de situacions adverses i aconseguir millorar i reconstruir relacions.

De situacions de conflicte, aprenem estratègies noves que ens ajudaran a la vida i que ens ensenyaran a ser persones.

La mediació al Villena té tres funcions:
– Educativa.
– Preventiva.
– Interventora.

Acte Mediadors 103Que és un mediador?

És la persona encarregada de mediar entre les persones que estan en conflicte.

La formació en mediació, és una opció, i és un repte que a la vegada contribueix a formar-nos com a persones.

A partir de 5è de primària l’Escola forma nous mediadors a través d’un curs de formació a càrrec de l’equip de psicologia del centre i dels professors-mediadors.

Per què?

Coincidint amb la nostra línia pedagògica, en que el diàleg és l’eina per gestionar els conflictes,
la mediació és el mètode que ens ajuda a fer de l’alumne una persona capaç de resoldre els problemes a través de la paraula. I això reverteix en la millora del clima de convivència del centre.

[Totes les notícies]