Activitats de migdia i sortides escolars

Durant la franja del migdia, els alumnes poden realitzar diferents activitats pensades per a impulsar la creativitat i potenciar diferents habilitats relacionades amb la tecnologia, les llengües, les arts i l’esport. A més, els nois i noies poden fer ús de la biblioteca del Centre i de les aules d’estudi per treballar a nivell individual o grupal. Totes les activitats estan supervisades per mestres de l’Escola.

Relacionat amb la nostra manera de ser, una escola oberta al món, les sortides escolars, les conferències, les colònies, les col·laboracions amb altres entitats, ens permeten dur a terme els projectes de treball i aconseguir un aprenentatge significatiu.

[Totes les notícies]