Música

INFANTIL

El fil conductor de les classes serà la cançó, que ens permetrà investigar tots els camins que ens proporciona la música partint del nostre pols interior per arribar a l’exterior fent servir tota mena de materials i instruments.

P3

Cançons catalanes i d’arreu del món

Cantarelles i cançons de falda

Pulsació interna amb qualsevol parts del cos

Pulsació picada amb qualsevol material o instrument

Exercicis motrius tot seguint el fil conductor d’una audició

Creació de coreografies i històries partint d’un ritme, una melodia, una cançó.

Activitats que enllaçaran l’expressió corporal, la música i els sentiments i les emocions

El treball de l’escolta, el respecte i la comunicació entre tots els membres del grup

Improvisació, creació amb instruments de percussió de so indeterminat i de so determinat

P4 I P5

Cançons i cànons catalans i d’arreu del món

 Cançons amb obstinats de percussió corporal

Treball de la pulsació interna a nivell corporal 

Treball de la pulsació amb material i instruments de percussió de so indeterminat

Descoberta de les estructures formals bàsiques de peces musicals

Activitats que enllaçaran l’expressió corporal, la música, els sentiments i les emocions

El treball de l’escolta, el respecte i la comunicació entre tots els membres del grup

Improvisació, creació i composició de peces senzilles amb instruments de percussió

[Totes les notícies]