Ideari

Donat el seu origen i la seva manera de ser, l’Isabel de Villena ha estat sempre una escola catalana. No vol dir això, exclusiva per a gent catalana, sinó oberta a tothom, de qualsevol regió o nacionalitat, però facilitant la seva integració a la cultura i a la vida catalana, ja que és a Catalunya on viuen. Tot això s’ha fet sense forçar-ho en absolut, sense fer mai comparacions entre nosaltres” i “vosaltres” i el resultat ha estat, i és, un clima de convivència i de normalitat.ideari

Creu, també, que l’Escola ha de ser neutral tant respecte a la religió com a la política. No vol dir que els professors no tinguin les seves opinions i idees, de fet les han de tenir, però no les han de manifestar en cap sentit propagandista ni de proselitisme. L’Escola ha de ser una àgora on es troben i es coneixen i han d’aprendre de conviure tota mena de persones, d’opinions i caràcters diferents, i han de saber respectar-se mútuament.

L’Escola Isabel de Villena no ha volgut ser mai una escola classista ni en el sentit social ni en l’intel•lectual. No vol ser l’escola dels “millors”, sinó un lloc on tothom arribi a donar el màxim que pot donar i el nivell que pot, és a dir, fer-se una persona. I ser una “persona” vol dir saber pensar, saber triar, tenir responsabilitat, saber respectar els altres i respectar-se a sí mateix – i respectar les coses també -, ser generós i altruista, fer les coses tan bé com es pugui per amor de la feina ben feta i de la pròpia satisfacció i no pas del lluïment personal… “Aconseguir tot això i a més a més que per als nois i noies l’estudi sigui un treball agradable i, encara més, apassionant, és el que jo –declarava Carme Serrallonga- creuria la màxima aspiració del Villena.”

[Totes les notícies]