Espais d’aprenentatge

Els espais d’aprenentatge consisteixen en una manera diferent d’organitzar els alumnes, l’espai i els materials, per tal de propiciar i construir de manera més lliure, constructiva i creativa el seu propi aprenentatge. 

La creació de grups d’infants de diferents edats és clau per l’intercanvi que es dona, així com les propostes obertes que troben als diferents espais: artístic, matemàtic, construccions, joc simbòlic, ciència, psicomotricitat i teatre. 

El paper de la mestra es basa fonamentalment a organitzar i afavorir les condicions perquè es doni aquesta interacció i permetre que els infants interactuïn lliurement en els reptes que els van sorgint. 

Aquests espais són rics en oportunitats on construir, crear i comunicar són la base del joc i de les relacions entre els diferents infants. 

[Totes les notícies]