En juin 2021, les élèves de deuxième année du baccalauréat ont présenté au Lycée français de Barcelone le Delf (Diplôme d’Études en Langue Française), niveau B1. Ils l’ont réussi brillamment! Toutes nos félicitations!

Els alumnes de 2n de batxillerat, que fan l’assignatura de principis bàsics de tecnologia, han construït un “Canó de Gauss” què es fonamenta en el camp magnètic. Escolteu el só, no és un efecte afegit no, com està gravat a càmera lenta es produeix aquest resultat. Fixeu-vos com s’accelera la última bola! Un altre grup […]

Els alumnes de 1r de batxillerat de l’assignatura d’informàtica hem aconseguit fer una APP per a mòbil per tal de controlar un robot mitjançant el reconeixement de veu.  “ENDAVANT, DRETA, PARA, CONTENT, TRIST…,” són algunes de les instruccions que hem implementat. Fins i tot hem creat respostes en el cas que el robot no entengui […]