Arts marcials

Les arts marcials són un esport que dóna uns valors molt interessants als nens i nenes: l’esforç, la constància, el respecte, el fet de reprimir la violència i la concentració. Tots aquests valors tant implícits en aquestes activitats d’orÍgen oriental són uns pilars molt importants pels nostres nens i nenes.

L’activitat es fonamenta en:

  • Fomentar l’activitat marcial-lúdico esportiva entre els participants.
  • Aprendre les normes i els valors d’aquest esport.
  • Treball de l’elasticitat, flexibilitat i equilibri.
  • Treball mental de concentració i respecte cap als companys.

QUADRE D’ENTRENAMENTS

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Iniciació (P5, 1r i 2n) Entrenament
Mitjans (3r i 4t) Entrenament
Grans (5è i 6è) Entrenament

*L’horari d’entrenament serà sempre de 17.05h-18.30h.