Psicoritme i teatre

A continuació us detallem els objectius bàsics d’aquesta activitat, imprescindibles en qualsevol nivell de formació teatral:

 • Conèixer els principis bàsics del teatre.
 • Desenvolupar la consciència de temps i espai.
 • Aproximar l’alumne als jocs d’interpretació.
 • Prendre consciència de l’espai on actuem i la relació amb els objectes.
 • Vèncer la vergonya a l’hora de mostrar-se davant dels companys.
 • Prendre consciència del treball en equip.
 • Desenvolupar la creativitat individual i de grup.
 • Activar l’imaginari.
 • Conèixer el propi cos i les possibilitats que té com a instrument per comunicar.
 • Desenvolupar la coordinació i treballar l’equilibri del propi cos.
 • Integrar el ritme dins de la consciència corporal.
 • Prendre consciència de les possibilitats de la veu com a mitjà per a comunicar-se i expressar-se.
 • Afavorir la comunicació verbal i gestual amb el grup.
 • Aprendre a escoltar.
 • Aprendre a observar els exercicis dels companys.
 • Prendre consciència del públic a la mostra dels exercicis davant dels companys de classe i posteriorment a l’aula oberta de fi de curs.

HORARIS DE LES SESSIONS(17.00h-18.00h)

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
 P3 The game of movement
 P4-P5-1r Shake it! Body expression
2n-3r Playing theatre
4t-5è-6è The musical

Dossier activitat psicoritme i teatre.

[Totes les notícies]