English

L’acadèmia The Meeting Point School of English es va fundar el 1998. Des d’aleshores hem desenvolupat un programa de cursos i activitats per tal de promoure l’ensenyament de l’anglès d’una manera activa i dinàmica.

L’equip de The Meeting Point School of English parteix de la llengua com un ens viu i en constant evolució i que ha de ser après dins d’un context i d’una realitat que ens envolta. Per això ens esforcem perquè la metodologia sigui la base del pensament crític, la creativitat i la feina en equip, per aconseguir els reptes que ens planteja la nostra societat.

Dossier amb tota la informació.

HORARIS DE CLASSE

Educació Infantil (un sol dia o dilluns o dijous)

Educació Primària (dos dies a la setmana dilluns i dimecres o dimarts i dijous)

Educació Secundària (dos dies a la setmana dilluns i dimecres o dimarts i dijous)

[Totes les notícies]