Psicomotricitat

La psicomotricitat és una activitat que afavoreix el desenvolupament motriu, expressiu i creatiu dels infants a partir del moviment. Els nens i les nenes utilitzen el cos com a instrument per a explorar, comunicar i relacionar-se amb  el món que els envolta.  Les estones de psicomotricitat a l’escola són vitals  pel seu desenvolupament físic,  social i emocional. Els  possibilita mostrar el seu propi desig  vivenciant i gaudint, tot prenent  consciència de qui són. Jugant creativament amb els altres de forma natural i espontània.

Les sessions de psicomotricitat acostumen a ser espais on es plantegen diferents propostes. Les que són d’activitat oberta respecten la preferència a l’hora de triar els materials i  utilitzar-los de forma lliure amb la finalitat de descoberta posant en funcionament la imaginació i la curiositat.

Les altres sessions s’introdueixen amb consignes més dirigides amb activitats de circuits, jocs amb pilotes, cèrcols, contes motrius, jocs tradicionals i aquestes ens  ajuden a millorar la  coordinació i l’equilibri per tal d’anar consolidant fermament la seva  lateralitat.

També hi ha sessions creatives amb disfresses, teles, globus  i materials reciclats com caixes i tubs de cartró, papers de diari, etc. Els infants, a través de les seves accions corporals com jugar, saltar, manipular objectes, etc. Aconsegueixen situar-se en el món i adquireixen intuïtivament els aprenentatges necessaris per a desenvolupar-se a l’escola i a la vida.

[Totes les notícies]