Primera infància

En el període d’edat comprès entre els tres i sis anys es produeix una evolució madurativa significativa, alhora que poden ocórrer canvis importants en la vida de les criatures i les seves famílies. En el present apartat s’acullen aquelles consultes relacionades amb aspectes de caire emocional i adaptatiu: inici de l’escola, control d’esfínters, problemes en el son, dificultats en l’esfera de l’alimentació, presència de pors, naixement d’un/a germà/ana, separació parental, relacions socials, entre d’altres.

Qui vulgui fer una consulta, haurà d’ enviar un correu a l’adreça d’aquest nou servei psicoxarxa@villena.cat indicant en el tema la paraula Infantil. Les consultes poden ser anònimes o amb identificació. Rebreu la resposta a la mateixa adreça des d’on s’ha fet la consulta i el nostre compromís és que la pugueu rebre en un termini màxim d’una setmana.

[Totes les notícies]