Tutories entre iguals

A l’escola Isabel de Villena pensem que és fonamental la interrelació entre alumnes de diferents cursos, per raons pedagògiques diverses:

  • Ens enriquim uns als altres amb les nostres habilitats i coneixements.
  • Es donen valors afegits a les diferents activitats perquè van acompanyades de relacions personals.
  • S’educa en el respecte com a persona entre companys de diferents edats.
  • S’assumeix un compromís i una responsabilitat.
  • L’aprenentatge entre iguals és sovint més efectiu que amb les intervencions d’un adult.

Tutories que fem:

  • Tutoria de lectura – 1r i 4t de primària.
  • Tutoria d’escriptura – 2n i 6è de primària.
  • TEI– 3r de primària i 5è de primària
[Totes les notícies]