Projectes a primària

Els nens i nenes arriben a l’escola i ho fan amb una motxilla plena d’experiències i vivències. L’escola és una comunitat educativa on tothom aprèn de tothom i el docent no és més que un mediador, un responsable del clima d’aula d’on neixen, a cada moment, múltiples situacions d’aprenentatge.

Les preguntes obren els nostres projectes de treball i són el motor de la recerca.

L’aula se’ns obre com un espai i un temps per investigar, per relacionar els aprenentatges, per contextualitzar els interrogants, per aprendre amb el diàleg, per interpretar i donar sentit al món que ens envolta i per representar el coneixement que es desplega davant nostre.

Les converses omplen les aules perquè allà es despleguen les inquietuds, les preocupacions i els desitjos dels nostres alumnes.

El mestre esdevé un dinamitzador, un generador de situacions d’aprenentatge, un guia que fomenta la responsabilitat i acompanya l’alumne en la recerca de coneixements i en la configuració de la seva pròpia autonomia i identitat.

Quan els nens i les nenes arriben a primària ja porten una motxilla plena dels projectes fets a Infantil, i això ens permet afinar cada vegada més en procediments i estratègies d’aprenentatge, que ens ajuden , en una espiral de més aprofundiment, a transformar informació en coneixement.

Creiem que és possible, en aquesta escolta atenta en la que estem compromesos, re-pensar i potser re-encantar l’escola d’avui en dia.

[Totes les notícies]