Idiomes

ANGLÈS:

L’aprenentatge de l’anglès a primària es basa sobretot en proporcionar un context motivador i lúdic per aprendre vocabulari, estructures i destreses   que ajudaran l’alumne a consolidar l’aprenentatge de l’idioma al llarg d’aquesta l’etapa.

Treballem l’anglès amb material molt divers que inclou:  jocs interactius, cançons, chants, poemes, contes, històries, lliçons intercurriculars, material sobre cultura i valors, manualitats i vídeos que reflecteixen la vida real i el món anglès a l’aula.

Al cicle inicial l’atenció se centra a desenvolupar les destreses de comprensió i expressió orals, i s’introdueix progressivament la lectoescriptura.

Al cicle mitjà es van reforçant les destreses comunicatives que es treballen amb activitats d’expressió oral (diàlegs i representacions de la vida quotidiana) que ajuden a reforçar la seguretat quan parlen en anglès. També es va treballant la comprensió i expressió escrita a través d’històries i textos de lectura. L’alumne va adquirint noves estructures gramaticals d’una forma natural i motivadora.

És al cicle superior on es van consolidant les quatre destreses de comprensió i expressió orals i escrites. En aquest cicle fem desdoblament de grups, això permet donar més ocasions a l’alumne per practicar l’expressió oral.

També treballem els aspectes culturals de la llengua, les festes i tradicions als països de parla anglesa, i els nens assisteixen a obres de teatre en anglès.

Volem que els alumnes aprenguin l’idioma i que treguin el màxim profit de l’aprenentatge gaudint de les classes.

FRANCÈS:

A partir de 5è de primària iniciem l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera que tindrà continuïtat fins a Batxillerat.

En aquesta primera etapa d’aprenentatge es treballen situacions de comunicació properes del dia a dia dels nens i nenes. Fem activitats variades, lúdiques i creatives per fomentar la interacció i l’expressió oral. Es realitza un treball simultani de les quatre competències: la comprensió oral i escrita i l’expressió oral i escrita.

A la vegada comencem amb el descobriment de la cultura francòfona.

 

 

[Totes les notícies]