Patronat

En l’actualitat, els membres que configuren el Patronat de la Fundació Privada Carme Serrallonga són els següents:

President
Bernat Aragonés Fusté

Vicepresidenta
Núria Ontañón Mur

Vocals

Rosalia Anglada Guajardo

Montserrat Bosch González

Ian Carbó Fernández

Josep O’Callaghan Castella

Albert Royo i Mariné

Federico Sala Ros

Membre Representant de l’antic Professorat
Carme Miranda Pallares

Membre de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
Clara Costas Pérez

Secretàri no patró
Sergi Salses Laborda

[Totes les notícies]