Música i dansa

La majoria dels infants aprecien realitzar activitats on participin i s’hi impliquin activament, on el moviment sigui un dels eixos de la seva activitat. És per això que les activitats de música i dansa del Més Villena estan pensades per motivar els nens i nenes en aquests aspectes per afavorir el seu aprenentatge musical, creatiu i motriu.

Les dues activitats d’aquesta secció pretenen desenvolupar les habilitats d’expressió corporal i musical. Tanmateix, treballarem la creativitat i el moviment com a eixos bàsics de la dansa i la música.

[Totes les notícies]