Modalitats

El Batxillerat consta d’una part comuna, formada per les matèries comunes i la tutoria, i una part diversificada, formada per les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca.
El Villena ofereix dues modalitats de Batxillerat:

  • Ciències i Tecnologia.
  • Humanitats i Ciències Socials.

Aquestes modalitats permeten als nostres alumnes escollir aquells estudis posteriors  i aquelles sortides professionals que millor s’adeqüen als seus interessos.

Matèries comunes a primer en les dues modalitats:

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Filosofia
Ciències món contemporani
Educació física
Tutoria

Matèries comunes a segon en les dues modalitats:

Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Història
Història de la Filosofia
Tutoria

Matèries comunes d’opció (obligatòries en funció de la modalitat triada):
Matemàtiques I i II (modalitat de Ciències i Tecnologia)
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II(modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, itinerari de Ciències Socials)
Llatí I i II(modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, itinerari d’Humanitats)

Altres matèries de modalitat

Modalitat de Ciències i TecnologiaBiologia I i II, Dibuix tècnic I i II, Física I i II, Química I i II , Tecnologia I i II.

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials: Economia de l’empresa I i II, Geografia, Història del món contemporani, Història de l’art, Literatura catalana, Literatura castellanaLiteratura universal.

Matèries específiques (per a les dues modalitats)
Francès I i II, Psicologia, Sociologia, Biologia Humana, Informàtica (Robòtica), Principis bàsics de tecnologia, Química Salters.

[Totes les notícies]