Mediació

La mediació és un mètode que ens permet gestionar els conflictes des d’una perspectiva positiva i constructiva. La mediació ajuda a reconstruir la comunicació entre les parts en conflicte, per tal de poder arribar a solucions beneficiàries i equitatives per les persones implicades, des d’un vessant educatiu i preventiu.

Les accions de mediació que portem a terme a l’Escola estan organitzades a nivell de: reunions d’amics (ed. infantil), tutories i Servei de Mediació.

Un equip de mediadors format per alumnes i professors duen a terme les tasques de mediació.