Projecte educatiu

L’Escola es declara laica i pluralista i és respectuosa amb les diverses concepcions filosòfiques i ideologies polítiques sense actituds proselitistes ni sectàries. Cal dir, però, que creient que les festes populars regeixen la vida quotidiana de la societat, aquestes se celebraran sense excloure’n cap contingut fonamental.

El català és la llengua en què els alumnes fan els primers aprenentatges, sense discriminar l’ús de les dues llengües oficials.

Ens caracteritzem per un estil de treball que tracta de:

  • Desenvolupar l’esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió i la voluntat col·lectiva de transformació de la realitat social.
  • Admetre la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals.
  • Donar importància tant a la relació educativa com a l’adquisició de tècniques i continguts bàsics.
  • Cultivar la recerca, l’adquisició de coneixements i la sistematització científica pensant en una utilització pràctica i que no hi hagi desconnexió entre la teoria i la pràctica, entre el treball i l’estudi.
  • Fomentar l’activitat, la iniciativa i la recerca dels coneixements.
[Totes les notícies]