Les TIC i les TAC

Les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) permeten que l’infant sigui el protagonista dels seus aprenentatges, li permeten fer descobertes, experimentar, n’estimulen la curiositat i la recerca, posen en joc moltes habilitats cognitives i afavoreixen la creativitat.

En l’etapa d’infantil comencem a treballar aquestes habilitats mitjançant activitats lúdiques a l’ordinador (des de P5) i mitjançant robòtica i programació (Bee-bot).

[Totes les notícies]