Reunions d'amics

La participació de l’alumnat en el rol mediador és bàsica en la pràctica de la gestió constructiva, creativa , cooperativa i crítica dels conflictes. Si bé seria difícil la incorporació dels nens i nenes de l’educació infantil com a mediadors en els conflictes de l’escola, sí que es pot crear un espai a l’aula, un racó per arreglar els problemes i per fer les paus per pròpia iniciativa.

Per aquesta raó a l’etapa d’Educació Infantil del Villena està en funcionament des de fa uns anys les “reunions d’amics”.

[Totes les notícies]