Projectes a infantil


Des de la visió del procés ensenyament-aprenentatge els projectes pretenen crear situacions de treball en les que sigui possible observar, investigar, experimentar, contrastar, reflexionar, discutir, buscar informació, seleccionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la, … per tal que els nens i les nenes puguin anar aprenent uns procediments i unes estratègies que els ajudaran a organitzar, comprendre i assimilar aquesta informació i convertir-la després en coneixement seguint el seu propi itinerari d’aprenentatge.

La base d’un projecte pot ésser un concepte, un problema general o particular, una pregunta o un conjunt de preguntes interrelacionades entre si, una sortida al museu, la qual genera en els alumnes un conflicte que s’ha de resoldre. A mida que es va resolent aquest conflicte (tractant la informació i establint relacions entre els conceptes i els procediments emprats) es va generant coneixement.

Els adults que envolten l’alumnat dins i fora de l’Escola seran de gran ajuda, ja que acompanyaran els nens i les nenes en el seu camí: buscant informació, contestant preguntes, aportant informació, … en definitiva, escoltant allò que els seus fills i filles tenen a dir i es qüestionen.

[Totes les notícies]