Infantil al VillenaA la nostra Escola l’ensenyament a l’etapa d’infantil parteix de la identitat personal de cada nen i nena, atenent a les seves necessitats,
acompanyant i compartint el seu recorregut.

En arribar a l’Escola acollim la seva història personal, els seus sentiments, els seus afectes i estimulem la construcció de la seva personalitat ajudant-los a madurar amb les relaciones que estableixen amb els altres.

Una tasca important en l’Educació Infantil és afavorir l’adquisició d’hàbits, la capacitat d’autonomia i el benestar personal.

Considerem molt important que les criatures siguin capaces d’apassionar-se per aprendre. Aprendre està relacionat amb donar sentit a les preguntes que es fan, amb abordar problemes i respondre interrogants que es plantegen sobre si mateixos i el món que els envolta.

Els projectes de treball ens fan compartir l’aventura d’ensenyar i aprendre.

[Totes les notícies]