Gimnàstica Rítmica

La gimnàstica rítmica és un esport olímpic on aprenem habilitats gimnàstiques com saltar, rodar, girar, coordinació, expressió corporal, flexibilitat… A la vegada es combinen elements musicals i de dansa.

Tanmateix es veuen implícits en ella els valors com la companyonia, la capacitat d’esforç i superació i tot això dins un àmbit lúdico-educatiu.

L’activitat es fonamenta en:

  • Fomentar l’activitat esportiva entre els participants.
  • Aprendre les normes i els valors d’aquest esport.
  • Treball de l’elasticitat, flexibilitat, equilibri i potencialitat motriu.
  • Treball en grup.
  • Adquirir coneixements del propi cos.
  • Combinar els elements amb la música.

QUADRE D’ENTRENAMENTS

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Iniciació (P4,P5, 1r i 2n) Entrenament
Mitjans (3r i 4t) Entrenament
Grans (5è i 6è) Entrenament

*L’horari d’entrenament serà sempre de 17.05h-18.30h.