Les TIC i les TAC

L’adolescència és l’etapa on les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) prenen molta força com a mitjà de socialització. A més a més, un domini intensiu d’aquestes tecnologies com a eina de treball  és indispensable en el món laboral actual. Paral·lelament, les Tecnologies d’Aprenentatge i Col·laboració (TAC) ja són usades  a l’Escola de forma àmplia i continuada.

Els adolescents actuals són nadius digitals, i com a tals acostumen a ser molt hàbils amb la tecnologia. Però alhora els costa fer-ne un ús adequat en temps i en forma.

Per totes aquestes raons trobem indispensable que l’Escola eduqui els seus alumnes en un bon ús de la tecnologia com a eina de treball i de comunicació, tant en els aspectes tècnics com en els formals i procedimentals. L’objectiu principal és que, aplicant les TAC, el nostre alumnat sàpiga fer un ús eficient, formalment correcte i responsable de les TIC a l’hora de treballar i aprendre, d’una manera transparent al procés d’aprenentatge.

La novetat més important que apareix en aquesta etapa és la introducció d’un ordinador per alumne de propietat familiar i la generalització dels continguts digitals com a material d’estudi. Això ens permet treballar individualment i a fons l’ordinador com a eina de treball i els continguts digitals (llibres, enciclopèdies, llocs web, documents  i altres) com a font d’informació, preparant-los per a futures tasques laborals.

Podríem dir que APRENEM AMB LES TIC, utilitzant-les per a millorar el nostre aprenentatge com a un mitjà i no com a un fi. Intentem aproximar aquelles tecnologies més actuals i que ens podem donar un plus el dia de demà: plaques de prototipatge ARDUINO, robots Lego Mindstorms EV3,…

Realitzem projectes com a via per a aconseguir aprendre: ARDUINO (simulacions de moviment de mans articulades, sistemes d’alarma de moviment, …), Lego EV3 (concurs de SUMO amb robots, First Lego League a nivell intern, taller de robòtica a la Universitat de Barcelona, …).

També es continua el treball iniciat a cicles superior de primària i s’aprofundeix en l’educació del bon ús d’aquestes tecnologies en moments d’oci. Es fa especial esment a l’ús de les xarxes socials, els mòbils, xatejar, els jocs en línia i l’exposició pública de les dades personals.

 

 

[Totes les notícies]