Les llengües estrangeres a l'ESO

L’ensenyament de les llengües estrangeres (anglès i francès) es fa de manera progressiva. Pretenem que els nostres alumnes assoleixin un nivell alt en l’aprenentatge de les llengües estrangeres, especialment en l’aspecte comunicatiu i d’ús.

En la llengua Anglesa l’objecte de la matèria és l’aprenentatge de les destreses orals que poden tenir lloc en àmbits diversos. En aquesta etapa es continua el procés d’aprenentatge de la llengua, amb l’objectiu que en acabar hagin consolidat les seves habilitats i siguin capaços de mantenir una interacció i fer-se entendre en un conjunt de situacions, com oferir i demanar explicacions personals en un debat informal i expressar de manera comprensible la idea que es vol comunicar.

En el tota l’ESO desdoblem en dos grups els alumnes de cada curs, amb la intenció d’afavorir l’aprenentatge oral.

També oferim la possibilitat que en finalitzar el curs, els alumnes es puguin presentar a les proves externes que realitzen el Trinity College i, a finals de l’ESO i del batxillerat a les de l’Escola Oficial d’Idiomes (nivell b1 i b2).

L’Escola disposa d’un auxiliar de conversa d’anglès. L’auxiliar és un nadiu anglès que ha finalitzat els seus estudis universitaris i durant el curs escolar conviu amb famílies del centre i dóna suport a l’aula, portant la llengua del segle XXI.

El programa de batxillerat dual Internacional (High School) es pot cursar de manera extraescolar en quatre, tres o dos anys a partir de 3r d’ESO. Els alumnes poden aconseguir el certificat de High School dels Estats Units, fent les classes online des de l’escola i tutelats al llarg de tot el procés. Al acabar el 2n de batxillerat i un cop superades les proves, es fan les convalidacions pertinents de manera que obtenen aquesta doble titulació i poden, si ho desitgen, presentar-se al SAT i sol·licitar plaça a una universitat americana.

Els alumnes que vulguin aprofundir l’aprenentatge de l’Anglès poden inscriure’s al curs d’Anglès extraescolar en horari no lectiu.

A l’estiu s’organitzen estades de dues o tres setmanes al Regne Unit per afavorir la immersió en la llengua anglesa

En la matèria de Francès  els alumnes de l’ESO continuen amb el règim d’una hora setmanal de Francès que ja venen fent des de Primària i que a 4t d’ESO es converteix amb una assignatura optativa de tres hores setmanals. A banda d’això  els alumnes de 1r i 2n d’ESO compten amb una hora setmanal extra  i voluntària en forma de taller.

Els alumnes que ho vulguin poden optar en algun moment de la seva escolaritat a obtenir el primer o segon nivell del diploma que atorga el DELF.

 

 

[Totes les notícies]