Atenció a la diversitat

Atenem la diversitat en els ritmes d’aprenentatge dels nostres alumnes. A les matèries de Matemàtiques, Llengua catalana i Llengua castellana hi ha desdoblament amb la finalitat d’atendre en un grup més petit i d’una forma més particular, aquells alumnes que ho necessitin.

En el cas de l’Anglès, el desdoblament és en dos grups iguals. Això obeeix al nostre interès de fomentar l’aprenentatge oral d’aquesta llengua, per a facilitar-ne l’ús.

[Totes les notícies]