ESO al Villena

L’ESO, seguint una definició una mica de manual, vertebra els aprenentatges en tres aspectes diferenciats i, alhora, complementaris. Per un costat els Continguts: quins nous conceptes anirem descobrint. Alguns els trobarem agrupats en matèries familiars, però amb altres títols (literatura, química, física, àlgebra); d’altres seran, potser, una mica més nous (tecnologia, història de l’art); fins i tot d’altres tindran un caràcter transversal (sortiran a més d’una assignatura).

Per una altra banda, els procediments: de quina manera treballem, com fem la recerca d’informació, com plantegem els dubtes derivats de les explicacions de l’aula, com prenem apunts, com podem paliar tot allò que hem aprés a classe o hem llegit als llibres, etc.

I, per acabar, les Actituds, els Valors i les Normes: com seguirem aprenent totes aquelles coses que, tot i no ser del tot nítidament presents als llibres ni olbigatòria matèria d’examen, ens fan més humans, més solidaris, més crítics, més autocrítics i més humils. En definitiva, més savis, més lliures i, si és possible, més feliços.

[Totes les notícies]