Equip de psicologia

L’Escola compta amb un Equip de Psicologia presencial al centre, format per tres psicòlogues que fan un seguiment longitudinal dels alumnes des de l’inici de l’escolaritat, mitjançant reunions amb tutors i coordinadors, entrevistes amb pares i atenció concreta als alumnes.

Si l’alumne requereix una atenció psicològica continuada, és derivat a centres d’atenció psicològica de la xarxa pública o a centres i professionals privats amb qui es manté contacte i accions coordinades.

L’Equip de Psicologia de l’Escola coordina el programa de Mediació Escolar i impulsa activitats i tallers sobre temes que són d’interès per a la formació dels alumnes adolescents (Educació Sexual, Tabac i Drogues, Alcohol i Conducció).

[Totes les notícies]