Educació Primària

Es planteja com una continuïtat de la tasca feta a l’Educació Infantil. És un període en el qual es va formant la personalitat de cadascú. Es comencen a consolidar les relacions d’amistat. Pretenem que els nostres alumnes vinguin a l’Escola amb ganes, motivats per aprendre, per conviure, per créixer com a grup i com a individus.

Els aprenentatges es plantegen i s’inicien de maneres diferents, sempre partint de les necessitats i inquietuds del grup, tenint en compte el que passa al nostre entorn, a la societat i complint, amb escreix, el currículum de Primària.

A partir d’un fet, d’una notícia, d’una exposició… es pot desenvolupar tot un treball, un projecte en què es treballin diferents àrees com la llengua, les matemàtiques, geografia, història, música, plàstica… que ajuden els nens i nenes a comprendre la realitat i a anar adquirint estratègies d’aprenentatge que aniran perfeccionant al llarg de l’etapa i que els serviran per a abordar nous reptes que. A la vegada, els despertaran noves incògnites.

Qui vulgui fer una consulta, haurà d’ enviar un correu a l’adreça d’aquest nou servei psicoxarxa@villena.cat indicant en el tema la paraula Primària. Les consultes poden ser anònimes o amb identificació. Rebreu la resposta a la mateixa adreça des d’on s’ha fet la consulta i el nostre compromís és que la pugueu rebre en un termini màxim d’una setmana.

[Totes les notícies]