Llengües estrangeres

L’ensenyament de les llengües estrangeres (anglès i francès) es fa de manera progressiva. Els alumnes aprenen experimentant en l’ús de la llengua intentant que es produeixin situacions el més reals possibles i que els siguin útils en la seva vida adulta.

L’Escola disposa d’un auxiliar de conversa d’anglès. L’auxiliar és un nadiu anglès que ha finalitzat els seus estudis universitaris i durant el curs escolar conviu amb famílies del centre i dóna suport a l’aula, portant la llengua del segle XXI.

Des de l’Escola també s’anima als alumnes a presentar-se a exàmens externs com poden ser els de EOI, Trinity i DELF.

El programa de batxillerat dual (High School) es pot cursar en quatre , tres o dos anys a partir de 3r d’ESO. Els alumnes poden aconseguir el certificat de High School dels Estats Units, fent les classes online des de l’escola i tutelats al llarg de tot el procés. Al acabar el 2n de batxillerat i un cop superades les proves, es fan les convalidacions pertinents de manera que obtenen aquesta doble titulació i poden, si ho desitgen, presentar-se al SAT i sol·licitar plaça a una universitat americana.

[Totes les notícies]