Les TIC i les TAC

Els alumnes arriben a l’etapa de batxillerat amb unes capacitats molt avançades de l’ús de les  Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Els adolescents actuals són nadius digitals, i com a tals acostumen a ser molt hàbils amb la tecnologia. Però alhora els costa fer-ne un ús adequat en temps i en forma.

Per totes aquestes raons trobem indispensable que l’Escola continuï educant  els seus alumnes en un bon ús de la tecnologia com a eina de treball i de comunicació, tant en els aspectes tècnics com en els formals i procedimentals. L’objectiu principal és que, aplicant les TAC, el nostre alumnat sàpiga fer un ús eficient, formalment correcte i responsable de les TIC a l’hora de treballar i aprendre, d’una manera transparent al procés d’aprenentatge.

Els alumnes que volen aprofundir en les TIC (matèria específica) aprendran a programar utilitzant diferents llenguatges de programació amb la intenció que el dia de demà, en el món universitari o de cicles formatius superiors, puguin tenir facilitat a adaptar-se als requeriments que els puguin demanar: programes d’ordinador, programes per a robots, programes per a plaques electròniques, programes per a mòbils, …

Per a aconseguir aquest objectiu, realitzem diferents activitats: programem robots per a realitzar una First Lego League a nivell escolar, participem d’un taller/concurs de robòtica i intel·ligència artificial que realitza la Universitat de Barcelona, programem jocs d’ordinador, App per a mòbils, …

[Totes les notícies]