Batxillerat Dual

Diploma Dual Internacional és una opció més en la formació dels vostres fills i filles a partir de 2n d’ESO.

Diploma Dual® és un programa interdisciplinari que prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència en base a tres objectius: 

1. Immersió lingüística.

2. Immersió tecnològica.

3. Immersió personal.

Es tracta d’un programa que ofereix l’oportunitat d’obtenir una doble titulació en acabar el batxillerat, i, alhora proporcionar un nivell avançat d’anglès, així com una major autonomia en la gestió, l’esforç, la responsabilitat, l’organització i la maduresa de l’alumne envers l’estudi i el treball.

Dossier Guia Ràpida.

Dossier Complet.

Les famílies ens comenten:  

“Perquè així ha integrat l’anglès en l’aprenentatge com una eina més, i no sols com una assignatura, en el context escolar ara, però proporcionant-li capacitats perquè pugui utilitzar l’anglès amb fluïdesa en la seva vida universitària i professional futures.” 


“El dual ha estat fantàstic perquè la nostra filla tingui un molt bon nivell d’anglès, li ha servit per aprendre a aprendre en anglès. Li ha obert noves maneres d’aprendre, li ha donat autonomia i l’ha ajudat molt a organitzar-se”. 


“Li ha permès relacionar-se en anglès amb joves de tot el món amb fluïdesa i seguretat podent establir amistat i complicitat en anglès.” 


“Creiem que poder fer el Batxillerat Dual ofereix un seguit d’avantatges per l’alumne que complementen la formació acadèmica en l’etapa de secundària. L’alumne aprèn anglès d’una manera menys convencional, treballant altres temes a banda de la gramàtica i millorant d’aquesta manera l’idioma. També dona una visió més completa de la cultura americana i es treballen altres matèries en anglès. 


“Addicionalment, obliga l’alumne a aprendre a gestionar el seu temps per complir amb les tasques planificades.” 

[Totes les notícies]