Batxillerat al Villena

L’Escola Isabel de Villena té una llarga trajectòria formant persones, l’any 2014 vàrem estar celebrant els 75 anys. Per les nostres aules han passat molts nois i noies que al llarg d’aquests anys no solament han superat amb èxit els estudis sinó que han adquirit una sòlida formació intel·lectual i humana.

El Batxillerat parteix de la idea d’un espai curricular on els alumnes adolescents  puguin participar activament i críticament en el desenvolupament dels seus estudis i en la dinàmica del grup-etapa des d’una maduresa i una responsabilitat coherents.

El Batxillerat, concebut com un espai lliure on l’alumne treballa a partir del gust per aprendre, també pretén donar a l’alumne una formació humana i cultural mitjançant vivències grupals i personals adscrites a les diferents modalitats del batxillerat o al complement formatiu de l’alumnat. Així doncs, la formació integral de l’alumne combina el rigor acadèmic, amb el desenvolupament de les seves capacitats individuals i socials.

Les classes i les tutories, impartides per professors especialistes, es basen en un treball directe i individualitzat entre l’alumne i tutor/professors. Els treballs de recerca i les orientacions acadèmiques i professionals són personalitzats i plantejats a partir dels interessos dels mateixos alumnes.

Els estudis de Batxillerat tenen una durada de dos cursos estructurats en una etapa i estan formats per una part comuna, una específica i una altra d’optativa, tenen com a finalitat la formació integral dels alumnes, així com la seva orientació i preparació homologable amb el nostre entorn europeu, per als estudis universitaris, per als estudis de formació professional de grau superior i per a la vida activa.

[Totes les notícies]