Anglès

Dins l’etapa d’educació Infantil, a les classes d’anglès, la llengua esdevé l’instrument de comunicació, de representació i d’aprenentatge. La llengua es transforma en el vehicle per comprendre les intencions i les consignes dels adults i dels altres nens i nenes.

Mitjançant la llengua oral, els nens i nenes d’aquesta etapa expressen les seves emocions, sentiments, desitjos  i idees, adoptant una actitud positiva envers la llengua.

Les activitats a l’aula són de caire lúdic. La metodologia es basa en les rutines (cançons de benvinguda, salutació del titella, preguntes sobre el temps, etc.) i els jocs que permetran la consolidació del vocabulari i de les petites estructures gramaticals.

Les cançons i els contes es converteixen també en una eina bàsica per a l’adquisició de la llengua on s’estableix una dinàmica d’interacció contínua.

Dins l’àrea d’anglès també es treballa la vessant més plàstica utilitzant un material fàcil de modelar i que donarà lloc a infinitat d’activitats on els nens i nenes aprendran a seguir les instruccions del mestre, a fer diferents formes i a barrejar colors.

Les TIC també esdevenen un recurs molt important per a l’aprenentatge de la llengua a través de jocs interactius.

[Totes les notícies]