Altres

En aquesta àrea es contempla atendre aquelles consultes que no s’acullin als anteriors apartats i que generin malestar a la criatura o bé a la seva família, tals com situacions de pèrdues, malalties, dol, separacions així com altres esdeveniments vitals. Per altra banda, aquest també és l’espai on les famílies puguin demanar recomanacions bibliogràfiques o bé realitzar suggeriments a l’equip de psicologia.

Qui vulgui fer una consulta, haurà d’ enviar un correu a l’adreça d’aquest nou servei psicoxarxa@villena.cat. Les consultes poden ser anònimes o amb identificació. Rebreu la resposta a la mateixa adreça des d’on s’ha fet la consulta i el nostre compromís és que la pugueu rebre en un termini màxim d’una setmana.

[Totes les notícies]